Podziękowanie za pomoc w organizacji obchodów Jubileuszu 100-lecia OSP W Kłotnie

W związku z awarią telefonów stacjonarnych Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. podaje kontakt zastępczy tel. 515-550-622.