OFERTA

OFERUJEMY PROFESSIONALNE USŁUGI W ZAKRESIE:

 • zaopatrzenia w wodę,
 • wykonywania przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
 • budowy wodociągów, kolektorów deszczowych oraz sieci kanalizacyjnych,
 • budowy i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • wywozu nieczystości płynnych z nieruchomości wozem asenizacyjnym,
 • wywozu odpadów stałych,
 • usług sprzętem tj. ładowarki,koparki, koparko-ładowarki,samochody ciężarowe różnej ładowności, HDS, 

 • dzierżawy i sprzedaży różnego typu pojemników do gromadzenia
 • odpadów komunalnych,
 • usług sieczkarnią do kukurydzy,
 • remontów i napraw dróg,
 • zimowego utrzymania dróg;

 

ZAPEWNIAMY FACHOWE DORADZTWO I KONKURENCYJNE CENY NA WYSOKIM POZIOMIE USŁUG

W związku z awarią telefonów stacjonarnych Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. podaje kontakt zastępczy tel. 515-550-622.