ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. w oparciu o wymagane decyzje i pozwolenia świadczy sługi odbioru odpadów komunalnych zarówno w ramach wygranych przetargów jak i na zlecenia indywidualne.

W celu realizacji usług odbioru odpadów komunalnych dysponujemy specjalistycznym sprzętem umożliwiającym odbiór mieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych. Do dyspozycji mamy pojazdy specjalistyczne typu śmieciarki pełniające normy emisji spalin od EURO 2 do EURO 6 oraz pojazdy o mniejszej ładowności umożliwiające odbiór odpadów z miejsc, do których dostęp jest utrudniony. Dysponujemy również samochodem HDS.  Powyższy sprzęt umożliwia odbiór odpadów z pojemników o pojemnościach od 60l do 7m3.

 

Ceny odbioru odpadów komunalnych na indywidualne zgłoszenie ustalane są w zależności od rodzaju i ilości odpadów. W siedzibie Spółki można zakupić oraz wydzierżawić różnego rodzaju pojemniki i kontenery na odpady komunalne oraz worki typu big bag.

 

PLASTIK

SZKŁO

ZMIESZANE

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceny ustalamy indywidualnie w zależności od rodzaju pojemnika oraz okresu jego dzierżawy.

Informujemy wszystkich korzystających z wodociągów na terenie Gminy Baruchowo o zakazie korzystania z hydrantów oraz podłączania prywatnych studni głębinowych do sieci wodociągowych.
Wszelka niekontrolowana ingerencja w sieć wodociągową może wpływać na pogorszenie jakości wody.
Przypominamy, iż nielegalne korzystanie z wody podlega karze zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2023 poz. 537 t. j. )
Prosimy wszystkich mieszkańców o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości pod nr tel. 54 2845 612 w godzinach od 7.00 do 15.00.