Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Skrzynkach

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Skrzynkach
STWIERDZA
Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Skrzynkach, zarządzanęgo przez
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o. o. Baruchowo, 87-821 Baruchowo.

W związku z awarią telefonów stacjonarnych Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. podaje kontakt zastępczy tel. 515-550-622.