„Sprzątanie świata” – prelekcje dla najmłodszych

We wrześniu odbyła się coroczna akcja „Sprzątania świata” z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej w Baruchowie pod opieką Pani Lidii Pawlickiej.

Z tej okazji została zorganizowana prelekcja dla najmłodszych uczniów dotycząca zbioru i segregacji odpadów komunalnych, połączona z prezentacją nowoczesnej śmieciarki dezynfekcyjnej, którą poprowadził Pan Prezes  Marcin Majewski.

 

W związku z awarią telefonów stacjonarnych Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. podaje kontakt zastępczy tel. 515-550-622.