Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów Skrzynki i Kłotno

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku wydał oceny okresowe jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z wodociągów w Skrzynkach i Kłotnie.

Skany tych dokumentów w formacie PDF można pobrać za pomocą poniższych linków:

W związku z awarią telefonów stacjonarnych Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. podaje kontakt zastępczy tel. 515-550-622.