Nowa taryfa zaopatrzenia w wodę

Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Baruchowo na okres 3 lat do pobrania pod tym linkiem.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. w Baruchowie informuje, że świadczy usługi wywozu nieczystości płynnych przy użyciu wozu asenizacyjnego.

Kontakt: 54 284 41 79.

Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Baruchowo na okres 3 lat