Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku dot. wodociągu Kłotno GM.Baruchowo

W związku z awarią telefonów stacjonarnych Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. podaje kontakt zastępczy tel. 515-550-622.