Ocena Okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Skrzynki i Kłotno

Dokument w formacie PDF do pobrania tutaj.

W związku z awarią telefonów stacjonarnych Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. podaje kontakt zastępczy tel. 515-550-622.