O firmie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o. o. powstał w 2008 roku w wyniku przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa w Baruchowie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w której 100% udziałów posiada Gmina Baruchowo.

Od 2011 roku funkcję Prezesa Zarządu pełni mgr inż. Marcin Majewski.