O FIRMIE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o. o. powstał w 2008 roku w wyniku przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa w Baruchowie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałów posiada Gmina Baruchowo. Od 2011 roku funkcję Prezesa Zarządu pełni mgr inż. Marcin Majewski.

Kapitał zakładowy wynosi 2.292.000zł.

Sekretariat:

tel. (54) 2844-179
tel./fax: 54 284 56 12
 .

Szanowni Państwo,

W załączeniu zamieszczamy Państwu  wzór informacji jaką będą zostawiać pracownicy ZGKiMR Sp. o.o.   Baruchowo odbierający odpady z Państwa posesji w  przypadku złej segregacji odpadów.

Ponieważ  z roku na rok poziomy recyklingu, który gminy mają obowiązek osiągnąć  wzrastają ( w 2019r. jest to już 40%) będziemy szczegółowiej kontrolować odbiór odpadów posegregowanych przez mieszkańców celem wyeliminowania nieprawidłowości.

ZGKiMR Sp. z o.o. Baruchowo