OFERTY PRACY

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o. o. w Baruchowie zatrudni osobę na stanowisku inkasent na teren działek rekreacyjnych.
CV proszę składać:
– osobiście w dni robocze w godzinach 7.00 – 15.00.
– drogą mailową pod adres [email protected]

Informujemy wszystkich korzystających z wodociągów na terenie Gminy Baruchowo o zakazie korzystania z hydrantów oraz podłączania prywatnych studni głębinowych do sieci wodociągowych.
Wszelka niekontrolowana ingerencja w sieć wodociągową może wpływać na pogorszenie jakości wody.
Przypominamy, iż nielegalne korzystanie z wody podlega karze zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2023 poz. 537 t. j. )
Prosimy wszystkich mieszkańców o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości pod nr tel. 54 2845 612 w godzinach od 7.00 do 15.00.