HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW

Poniżej zamieszczamy harmonogramy wywozu odpadów komunalnych dla mieszkańców poszczególnych gmin oraz oferty dla firm i instytucji w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

 
Gmina Baruchowo

Gmina Baruchowo – działki

Gmina Bądkowo

Gmina Choceń

Gmina Łanięta

Gmina Nowy Duninów

Gmina Przedecz

Gmina Topólka

Gmina Gostynin:

Więcej informacji pod numerem telefonu: 54 284-41-79

 

SZKŁO

PLASTIK

MIESZANE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. w Baruchowie informuje, że świadczy usługi wywozu nieczystości płynnych przy użyciu wozu asenizacyjnego.

Kontakt: 54 284 41 79.

Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Baruchowo na okres 3 lat