HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW

Poniżej zamieszczamy harmonogramy wywozu odpadów komunalnych dla mieszkańców poszczególnych gmin oraz oferty dla firm i instytucji w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

 
Gmina Baruchowo

Gmina Bądkowo

Gmina Choceń

Gmina Łanięta

Gmina Nowy Duninów

Gmina Przedecz

Gmina Topólka

Gmina Gostynin:

Więcej informacji pod numerem telefonu: 54 284-41-79

 

SZKŁO

PLASTIK

MIESZANE

Informujemy wszystkich korzystających z wodociągów na terenie Gminy Baruchowo o zakazie korzystania z hydrantów oraz podłączania prywatnych studni głębinowych do sieci wodociągowych.
Wszelka niekontrolowana ingerencja w sieć wodociągową może wpływać na pogorszenie jakości wody.
Przypominamy, iż nielegalne korzystanie z wody podlega karze zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2023 poz. 537 t. j. )
Prosimy wszystkich mieszkańców o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości pod nr tel. 54 2845 612 w godzinach od 7.00 do 15.00.