OFERTA

OFERUJEMY PROFESSIONALNE USŁUGI W ZAKRESIE:

 • zaopatrzenia w wodę,
 • wykonywania przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
 • budowy wodociągów, kolektorów deszczowych oraz sieci kanalizacyjnych,
 • budowy i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • wywozu nieczystości płynnych z nieruchomości wozem asenizacyjnym,
 • wywozu odpadów stałych,
 • usług sprzętem tj. ładowarki,koparki, koparko-ładowarki,samochody ciężarowe różnej ładowności, HDS, 

 • dzierżawy i sprzedaży różnego typu pojemników do gromadzenia
 • odpadów komunalnych,
 • usług sieczkarnią do kukurydzy,
 • remontów i napraw dróg,
 • zimowego utrzymania dróg;

 

ZAPEWNIAMY FACHOWE DORADZTWO I KONKURENCYJNE CENY NA WYSOKIM POZIOMIE USŁUG

Szanowni Państwo!
Z uwagi na obecną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa informujemy, że interesanci Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. będą obsługiwani drogą mailową pod adresem: [email protected] i telefoniczną pod numerami:

54 2845 612
54 2844 179

Jest to wyjątkowa sytuacja, dotyczy nas wszystkich, naszego bezpieczeństwa i zdrowia. Tylko w ten sposób możemy przyczynić się do zmniejszenia rozprzestrzeniania się wirusa.
Liczymy na Państwa zrozumienie i przepraszamy za utrudnienia.

 

Prezes
ZGKiMR Sp. z o.o.