ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. w oparciu o wymagane decyzje i pozwolenia świadczy sługi odbioru odpadów komunalnych zarówno w ramach wygranych przetargów jak i na zlecenia indywidualne.

W celu realizacji usług odbioru odpadów komunalnych dysponujemy specjalistycznym sprzętem umożliwiającym odbiór mieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych. Do dyspozycji mamy pojazdy specjalistyczne typu śmieciarki pełniające normy emisji spalin od EURO 2 do EURO 6 oraz pojazdy o mniejszej ładowności umożliwiające odbiór odpadów z miejsc, do których dostęp jest utrudniony. Dysponujemy również samochodem HDS.  Powyższy sprzęt umożliwia odbiór odpadów z pojemników o pojemnościach od 60l do 7m3.

 

Ceny odbioru odpadów komunalnych na indywidualne zgłoszenie ustalane są w zależności od rodzaju i ilości odpadów. W siedzibie Spółki można zakupić oraz wydzierżawić różnego rodzaju pojemniki i kontenery na odpady komunalne oraz worki typu big bag.

 

PLASTIK

SZKŁO

ZMIESZANE

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceny ustalamy indywidualnie w zależności od rodzaju pojemnika oraz okresu jego dzierżawy.

W związku z awarią telefonów stacjonarnych Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. podaje kontakt zastępczy tel. 515-550-622.