CENNIK

USŁUGI SPRZĘTEM
Sprzęt cena brutto
Koparko- ładowarkami 150 zł/godz.
Mini koparką 100 zł/godz.
Ładowarką 150zł/godz.
Walcem drogowym 100zł/godz.
Równiarką 150zł/godz.
Samochodami do 3,5t do uzgodnienia
Samochodami pow. 3,5 do uzgodnienia
Samochodem HDS do uzgodnienia
Sieczkarnią do kukurydzy ……../hektar
Ciągnikiem siodłowym do uzgodnienia
Ciągnikiem rolniczym 150zł/godz.
Beczkowozem asenizacyjnym o pojemności 2,5 m3 125 zł/beczka
Beczkowozem asenizacyjnym o pojemności 7,5 m3 375 zł/beczka

 

USŁUGI POZOSTAŁE
Usługa cena brutto
Odbiór techniczny wodomierza 50 zł/szt.
Montaż i odbiór techniczny wodomierza 150 zł/szt.
Wydanie warunków technicznych na wyk. przyłącza bezpłatnie
Wydanie zobowiązania wykonania przyłącza bezpłatnie
Wykonanie przyłącza wodociągowego cena ustalana indywidualnie
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego cena ustalana indywidualnie
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków cena ustalana indywidualnie

W związku z awarią telefonów stacjonarnych Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. podaje kontakt zastępczy tel. 515-550-622.