O SPÓŁCE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa  Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Baruchowie jest następcą prawnym  komunalnego zakładu budżetowego działającego pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa w Baruchowie, z którego został przekształcony w wyniku likwidacji w oparciu o Uchwałę Nr XIII/104/07  Rady  Gminy w Baruchowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 11.06.2008 roku Spółka z kapitałem zakładowym 2 292 000,00 zł została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Numerem KRS 0000307859. Całość udziałów w Spółce posiada Gmina Baruchowo.

 

W związku z awarią telefonów stacjonarnych Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. podaje kontakt zastępczy tel. 515-550-622.