O SPÓŁCE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa  Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Baruchowie jest następcą prawnym  komunalnego zakładu budżetowego działającego pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa w Baruchowie, z którego został przekształcony w wyniku likwidacji w oparciu o Uchwałę Nr XIII/104/07  Rady  Gminy w Baruchowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 11.06.2008 roku Spółka z kapitałem zakładowym 2 292 000,00 zł została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Numerem KRS 0000307859. Całość udziałów w Spółce posiada Gmina Baruchowo.

 

Szanowni Państwo!
Z uwagi na obecną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa informujemy, że interesanci Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. będą obsługiwani drogą mailową pod adresem: [email protected] i telefoniczną pod numerami:

54 2845 612
54 2844 179

Jest to wyjątkowa sytuacja, dotyczy nas wszystkich, naszego bezpieczeństwa i zdrowia. Tylko w ten sposób możemy przyczynić się do zmniejszenia rozprzestrzeniania się wirusa.
Liczymy na Państwa zrozumienie i przepraszamy za utrudnienia.

 

Prezes
ZGKiMR Sp. z o.o.