O SPÓŁCE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa  Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Baruchowie jest następcą prawnym  komunalnego zakładu budżetowego działającego pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa w Baruchowie, z którego został przekształcony w wyniku likwidacji w oparciu o Uchwałę Nr XIII/104/07  Rady  Gminy w Baruchowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 11.06.2008 roku Spółka z kapitałem zakładowym 2 292 000,00 zł została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Numerem KRS 0000307859. Całość udziałów w Spółce posiada Gmina Baruchowo.

 

Informujemy wszystkich korzystających z wodociągów na terenie Gminy Baruchowo o zakazie korzystania z hydrantów oraz podłączania prywatnych studni głębinowych do sieci wodociągowych.
Wszelka niekontrolowana ingerencja w sieć wodociągową może wpływać na pogorszenie jakości wody.
Przypominamy, iż nielegalne korzystanie z wody podlega karze zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2023 poz. 537 t. j. )
Prosimy wszystkich mieszkańców o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości pod nr tel. 54 2845 612 w godzinach od 7.00 do 15.00.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.informuje iż w dniu dzisiejszym tj. 02.07.2024r. od godz. 8:00 może nastąpić przerwa w dostawie wody w miejscowościach Kłotno od nr 39 i Zawada Piaski do godziny 17.00. Spowodowane to jest awarią na sieci wodociągowej w miejscowości Kłotno. Za utrudnienia przepraszamy.