Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu działek rekreacyjnych położonych na terenie gminy Baruchowo

Informujemy, iż Gmina Baruchowo organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych (poza odpadami budowlanymi) z terenu działek rekreacyjnych położonych na terenie gminy Baruchowo. Odpady będą zbierane w dniu 19 sierpnia  2017r.

Odpady należy zgromadzić do godziny 8.00 w następujących punktach:

 -przy plaży Jeziora Skrzyneckiego,

 -przy niebieskim sklepie w Skrzynkach,

 -przy tablicy z nazwami ulic usytuowanej w Goreniu Dużym,

 -przy pojemnikach typu dzwon w Skrzynkach (przy drodze prowadzącej
do Lubat),

 -przy Ośrodku Ekologiczno – Rekreacyjnym w Goreniu Dużym,

 -przy tablicy ogłoszeń miejscowości Lubaty (koło Pana Sołtysa).

Informujemy wszystkich korzystających z wodociągów na terenie Gminy Baruchowo o zakazie korzystania z hydrantów oraz podłączania prywatnych studni głębinowych do sieci wodociągowych.
Wszelka niekontrolowana ingerencja w sieć wodociągową może wpływać na pogorszenie jakości wody.
Przypominamy, iż nielegalne korzystanie z wody podlega karze zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2023 poz. 537 t. j. )
Prosimy wszystkich mieszkańców o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości pod nr tel. 54 2845 612 w godzinach od 7.00 do 15.00.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.informuje iż w dniu dzisiejszym tj. 02.07.2024r. od godz. 8:00 może nastąpić przerwa w dostawie wody w miejscowościach Kłotno od nr 39 i Zawada Piaski do godziny 17.00. Spowodowane to jest awarią na sieci wodociągowej w miejscowości Kłotno. Za utrudnienia przepraszamy.