PODPISANIE UMOWY NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

15 marca 2018 roku Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.  Pan Marcin Majewski podpisał umowę na realizację inwestycji pn..: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie”. Przedsięwzięcie obejmuje budowę 60 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie sołectw: Buk Góralski, Buk Pomorski, Górale, Jabłonowo – Zamek, Szczepanki.