Terminy przyjmowania odpadów rozbiórkowych, wielkogabarytów oraz opon.

Informujemy, iż odpady rozbiórkowe, wielkogabarytowe oraz opony, z uwagi na zajmowane powierzchnie, przyjmowane będą na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. w Baruchowie w wyznaczonych terminach w roku.

Termin przyjmowania odpadów rozbiórkowych i wielkogabarytowych wyznaczono na dni: 06.06.2019 r. (czwartek) oraz 07.11.2019 r. (czwartek).

Termin przyjmowania opon wyznaczono na dzień 05.09.2019 r.”

Informujemy wszystkich korzystających z wodociągów na terenie Gminy Baruchowo o zakazie korzystania z hydrantów oraz podłączania prywatnych studni głębinowych do sieci wodociągowych.
Wszelka niekontrolowana ingerencja w sieć wodociągową może wpływać na pogorszenie jakości wody.
Przypominamy, iż nielegalne korzystanie z wody podlega karze zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2023 poz. 537 t. j. )
Prosimy wszystkich mieszkańców o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości pod nr tel. 54 2845 612 w godzinach od 7.00 do 15.00.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.informuje iż w dniu dzisiejszym tj. 02.07.2024r. od godz. 8:00 może nastąpić przerwa w dostawie wody w miejscowościach Kłotno od nr 39 i Zawada Piaski do godziny 17.00. Spowodowane to jest awarią na sieci wodociągowej w miejscowości Kłotno. Za utrudnienia przepraszamy.