Terminy przyjmowania odpadów rozbiórkowych, wielkogabarytów oraz opon.

Informujemy, iż odpady rozbiórkowe, wielkogabarytowe oraz opony, z uwagi na zajmowane powierzchnie, przyjmowane będą na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. w Baruchowie w wyznaczonych terminach w roku.

Termin przyjmowania odpadów rozbiórkowych i wielkogabarytowych wyznaczono na dni: 06.06.2019 r. (czwartek) oraz 07.11.2019 r. (czwartek).

Termin przyjmowania opon wyznaczono na dzień 05.09.2019 r.”

ZAWIADOMIENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. w Baruchowie zwraca się z prośbą o podanie stanu wodomierzy. Wskazanie wodomierza przekazane przez Właściciela jest podstawą do rozliczenia zużycia wody w danym okresie rozliczeniowym.  Podanie aktualnego stanu wodomierza pozwoli prawidłowo rozliczyć zużycie wody w danym okresie rozliczeniowym bez konieczności naliczenia opłaty według średniego zużycia wody.

Stany wodomierzy należy podawać w: