Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. w Baruchowie poszukuje pracownika do pracy na stanowisko inkasenta.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00 pod numerem telefonu 54 284 56 12, a także o dostarczenie dokumentów w postaci CV pocztą lub osobiście na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. w Baruchowie, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo

Oferta winna zawierać poniższy zapis:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).”

Informujemy wszystkich korzystających z wodociągów na terenie Gminy Baruchowo o zakazie korzystania z hydrantów oraz podłączania prywatnych studni głębinowych do sieci wodociągowych.
Wszelka niekontrolowana ingerencja w sieć wodociągową może wpływać na pogorszenie jakości wody.
Przypominamy, iż nielegalne korzystanie z wody podlega karze zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2023 poz. 537 t. j. )
Prosimy wszystkich mieszkańców o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości pod nr tel. 54 2845 612 w godzinach od 7.00 do 15.00.