Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku dot. wodociągu Kłotno GM.Baruchowo

W związku z wprowadzeniem zdalnych odczytów wodomierzy prosimy o niepodawanie stanów liczników w Biurze ZGKiMR Sp.z o.o. ani telefonicznie.