Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku dot. wodociągu Kłotno GM.Baruchowo