Ocena Okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Skrzynki i Kłotno

Dokument w formacie PDF do pobrania tutaj.

W związku z wprowadzeniem zdalnych odczytów wodomierzy prosimy o niepodawanie stanów liczników w Biurze ZGKiMR Sp.z o.o. ani telefonicznie.