Ocena Okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Skrzynki i Kłotno

Dokument w formacie PDF do pobrania tutaj.