Ocena Okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Kłotno

Dokument do pobrania tutaj.