Ocena Okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Kłotno

Dokument do pobrania tutaj.

W związku z wprowadzeniem zdalnych odczytów wodomierzy prosimy o niepodawanie stanów liczników w Biurze ZGKiMR Sp.z o.o. ani telefonicznie.