Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów Skrzynki i Kłotno

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku wydał oceny okresowe jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z wodociągów w Skrzynkach i Kłotnie.

Skany tych dokumentów w formacie PDF można pobrać za pomocą poniższych linków:

W związku z wprowadzeniem zdalnych odczytów wodomierzy prosimy o niepodawanie stanów liczników w Biurze ZGKiMR Sp.z o.o. ani telefonicznie.