Przerwa w dostawie wody: Grodno, Boża Wola i część Baruchowa

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp.z o.o. w Baruchowie informuje, iż w dniu 1 lipca 2021r. w godzinach od 10.00 do 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Grodno, Boża Wola i Baruchowo od nr 63 do 69.

Za utrudnienia przepraszamy.

Informujemy wszystkich korzystających z wodociągów na terenie Gminy Baruchowo o zakazie korzystania z hydrantów oraz podłączania prywatnych studni głębinowych do sieci wodociągowych.
Wszelka niekontrolowana ingerencja w sieć wodociągową może wpływać na pogorszenie jakości wody.
Przypominamy, iż nielegalne korzystanie z wody podlega karze zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2023 poz. 537 t. j. )
Prosimy wszystkich mieszkańców o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości pod nr tel. 54 2845 612 w godzinach od 7.00 do 15.00.