Dzienne archiwum: 15 czerwca, 2017

Zakup nowej śmieciarki dwukomorowej

Z końcem lutego 2017r. otrzymaliśmy nową śmieciarkę dwukomorową, zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym. Jest to śmieciarka na podwoziu Scanii posiadająca możliwość zbierania odpadów z dwóch różnych frakcji o pojemności 22m3, spełniająca normy Euro 6. Jest to już 4...

Informujemy wszystkich korzystających z wodociągów na terenie Gminy Baruchowo o zakazie korzystania z hydrantów oraz podłączania prywatnych studni głębinowych do sieci wodociągowych.
Wszelka niekontrolowana ingerencja w sieć wodociągową może wpływać na pogorszenie jakości wody.
Przypominamy, iż nielegalne korzystanie z wody podlega karze zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2023 poz. 537 t. j. )
Prosimy wszystkich mieszkańców o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości pod nr tel. 54 2845 612 w godzinach od 7.00 do 15.00.