Kategoria: Bez kategorii

Zakup nowoczesnej śmieciarki dezynfekcyjnej

Została zakupiona nowa śmieciarka jednokomorowa z możliwością mycia i dezynfekcji pojemników na odpady. Oznacza to, że wnętrza pojemników są spłukiwane pod ciśnieniem roztworem przyjaznego dla środowiska płynu dezynfekcyjnego. Jest to śmieciarka na podwoziu DAF. Należy podkreślić,...

Przerwa w dostawach wody

W związku z przebudową Stacji Uzdatniania Wody w Kłotnie przerwa w dostawie wody będzie trwała do godziny południowych 22.06.2017r. Awaria zostanie usunięta w możliwie najkrótszym czasie. Za utrudnienia przepraszamy.

Życzenia Wielkanocne

Na święta Zmartwychwstania Chrystusa Pana przesyłay najserdeczniejsze życzenia: obfitości łask Bożych, zdrowia, radości, wytrwałości w codziennym zmaganiu się z przeciwieństwami,                                    poczucia siły, pokoju i nieustającej wiary i nadziei. Prezes Zarządu Marcin Majewski                                                                                         wraz z...

Informujemy wszystkich korzystających z wodociągów na terenie Gminy Baruchowo o zakazie korzystania z hydrantów oraz podłączania prywatnych studni głębinowych do sieci wodociągowych.
Wszelka niekontrolowana ingerencja w sieć wodociągową może wpływać na pogorszenie jakości wody.
Przypominamy, iż nielegalne korzystanie z wody podlega karze zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2023 poz. 537 t. j. )
Prosimy wszystkich mieszkańców o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości pod nr tel. 54 2845 612 w godzinach od 7.00 do 15.00.