Zbiórka odpadów poprodukcyjnych z tworzyw sztucznych powstających w gospodarstwach rolnych z terenu gminy Baruchowo

Informujemy, iż Gmina Baruchowo organizuje zbiórkę odpadów poprodukcyjnych z tworzyw sztucznych powstających w gospodarstwach rolnych z terenu gminy Baruchowo. Odpady będą zbierane 9 czerwca i 23 czerwca 2017r., w godz. od 8:00 do 12:00 na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa w Baruchowie. Przyjmowane będą takie odpady jak: folia po sianokiszonce, worki po nawozach mineralnych i worki big-bag. Należy dokonać wstępnego oczyszczenia folii z pozostałości po sianokiszonce, kiszonce czy innych zanieczyszczeń oraz wstępnie oszacować ilość przekazywanych odpadów. Ilość oddanego odpadów proszę zgłosić w biurze w/w. zakładu w celu wystawienia karty przekazania odpadu, niezbędnej w przypadku przeprowadzenia w gospodarstwie kontroli zewnętrznych.

 

Informujemy wszystkich korzystających z wodociągów na terenie Gminy Baruchowo o zakazie korzystania z hydrantów oraz podłączania prywatnych studni głębinowych do sieci wodociągowych.
Wszelka niekontrolowana ingerencja w sieć wodociągową może wpływać na pogorszenie jakości wody.
Przypominamy, iż nielegalne korzystanie z wody podlega karze zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2023 poz. 537 t. j. )
Prosimy wszystkich mieszkańców o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości pod nr tel. 54 2845 612 w godzinach od 7.00 do 15.00.